En ma terra del Vallès tres turons fan una serra, quatre pins un bosc espès, cinc quarteres massa terra.